+420 773 228 636 info@arca-chrast.cz

Trhací linka LAROCHE

Nejlepší   technologie v ČR

Trhací linka se skládá ze 6 sekcí. Každá sekce je osazena trhacím válcem. Na začátku trhací linky je první sekce, ve které je umístěn trhací válec, osazený dlouhými hroty. V dalších sekcích se tyto hroty postupně zmenšují a zvětšuje se jejich počet, čímž se dosahuje výborné kvality rozvlákněné trhaniny. V 6. sekci využívá trhací válec k rozvolnění velké množství zahnutých zubů, které slouží k odstranění možných nedotržků a k poslední úpravě podobné mykání vyráběné trhaniny.

Těchto 6 sekcí a speciální úprava 6. válce řadí tuto linku k nejlepší technologii, používané v České republice a na Slovensku.

Trhací linka je instalována ve výrobní hale na ploše cca 1100 m2 v obci Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí. Součástí tohoto provozu jsou potřebné skladovací prostory pro nakoupenou vstupní druhotnou textilní surovinu a hotové výrobky – balíky trhaniny o celkové rozloze cca 700 m2 s možností příjezdu velkých kamionů, které zajišťují dopravu do i ze společnosti.

Ekologická technologie trhací linky umožňuje, aby textilní odstřižky a zbytky neskončily jako textilní odpad na skládce nebo ve spalovně, ale mohly být využity jako recyklovaná ekologická textilní surovina k dalšímu zpracování.

Výstupem z trhací linky je textilní trhanina, která je využívána pro výrobu netkané textilie, k výrobě dekorových a pohledových dílů, k akustickým a antivibračním izolacím, k výrobě komponentů, modulů a komplexního řešení pro interiéry vozidel, zavazadlový prostor a prostor motoru, včetně úklidových textilií. Naše výrobky jsou využívány jako vstupní surovina v automobilovém a textilním průmyslu, ve stavebnictví, v nábytkářském průmyslu, v zemědělství, pozemním stavitelství nebo k výrobě geotextilií.